Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Daniel Flanagan dc313add0e
Work on static site blog post
3 dni temu
content Work on static site blog post 3 dni temu
layouts Updates to go fast 1 tydzień temu
static Add security.txt 1 tydzień temu
themes/lyte Updates to go fast 1 tydzień temu
.gitignore Remove dummy content, better link styles, and deploy script 4 miesięcy temu
config.yaml initial commit 4 miesięcy temu
makefile Add some drafts 2 miesięcy temu
readme.md Fix readme and add analytics script 2 miesięcy temu

readme.md

lyte.dev

Dependencies

  • Hugo
  • netlify-cli (for deployments)

Build

make

Resulting pages will be in public/.

Develop

make dev

You can view the site at http://localhost:1313.

Deploy

Temporary Build

make publish

To Production

make publish-prod