Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Daniel Flanagan 0580511838
Never committed the analytics move and update title for dat seo
před 2 týdny
content Never committed the analytics move and update title for dat seo před 2 týdny
layouts Never committed the analytics move and update title for dat seo před 2 týdny
src/stylus Fix link před 2 měsíci
static Add font css před 8 měsíci
.gitignore Lots of cleanup před 8 měsíci
config.yaml Lots of cleanup před 8 měsíci
makefile Fix stylesheet před 8 měsíci
netlify.toml TIL origins need to include protocol? před 6 měsíci
readme.md work on stylus sheet před 8 měsíci

readme.md

lyte.dev

Dependencies

  • Hugo
  • netlify-cli (for deployments)
  • Stylus

Build

make

Resulting pages will be in public/.

Develop

make dev

You can view the site at http://localhost:1313.

Deploy

Temporary Build

make publish

To Production

make publish-prod