Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Daniel Flanagan dc313add0e
Work on static site blog post
před 3 dny
content Work on static site blog post před 3 dny
layouts Updates to go fast před 1 týdnem
static Add security.txt před 1 týdnem
themes/lyte Updates to go fast před 1 týdnem
.gitignore Remove dummy content, better link styles, and deploy script před 4 měsíci
config.yaml initial commit před 4 měsíci
makefile Add some drafts před 2 měsíci
readme.md Fix readme and add analytics script před 2 měsíci

readme.md

lyte.dev

Dependencies

  • Hugo
  • netlify-cli (for deployments)

Build

make

Resulting pages will be in public/.

Develop

make dev

You can view the site at http://localhost:1313.

Deploy

Temporary Build

make publish

To Production

make publish-prod